Pagina 11 - Sijos Menen

Ga naar de inhoud
Het GDPR protocol.
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hetzij de General Data Protection Regulation (GDPR), trad reeds op 24 mei 2016 in werking, maar bedrijven en ieder ander persoon die beelden maakt kregen nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de nieuwe richtlijnen aan te passen. Ook de definitie van ‘persoonsgegevens’ is zeer ruim op te vatten, nl. alle informatie over een identificeerbare persoon worden hierdoor gevat zowel op foto als beeldmateriaal. Vanaf 8 januari 2020 is het protocol in werking getreden bij You Tube en kan ik zonder die toestemming geen filmpjes meer plaatsen van wedstrijden.
 • Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder gaan dan dat:
  o   Mits toestemming van de betrokkene
  o   Voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene
  o   Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting
  o   Ter vrijwaring van het vitaal belang van een persoon
  o   In het algemeen belang of het openbaar gezag
  o   In het gerechtvaardigde belang van de onderneming die de gegevens verwerkt
 • Mits het nemen van alle redelijke maatregelen om de juistheid van de gegevens te waarborgen
 • Volgens een afdoend veiligheidsniveau dat bescherming biedt tegen onwettige verwerking, verlies, vernietiging, kwaliteitsverlies van de gegevens
 • .De betrokken personen dienen transparant te worden verwittigd van de gegevensverwerking en hun rechten dienaangaande.
 • Verder zal ik mij wenden tot het bestuur van SIJOS Menen...
Terug naar de inhoud